No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es la dignidad humana. 

José María Arizmendiarrieta Madariaga, apaiza

GRAZIAK LORTZEKO OTOITZA

Jainko Jaun errukiorra, Zuk eragin zenuen Elizan Jose Maria Arizmendiarrieta Madariaga 

zure zerbitzari presbiteroaren zeregin pastorala.

Eskerrak ematen dizkizugu zure maitasunagatik, zeina zure zerbitzariaren dedikazioan 

gauzatu den, kristau elkartean eta gizartean, eta bereziki lan munduan.

Eskatu nahi dizugu apaiz eredugarri honek emana ezagunagoa izatera iristeko eta  Elizak

hala aitortzeko, santuen ohorearekin, kristauen akuilagarri.

Bete ezazu, haren bitartekotzaz, eskatzen dizudan mesede hau zure gloriarako eta zure 

herriaren onerako izango bada Jainko gure Jaunaren izenean.

Gure Aita, Agur Maria eta Aintza. 

(elizaren lizentziaz)


1 de Julio - Día Internacional de las Cooperativas 

Artículo de Xabier Andonegi Mendizabal miembro de la Fundación Arizmendiarrieta


Boletín 24

La idea de lo humano en Arizmendiarrieta

Gizakiaren ideia Arizmendiarrietan

Xabier Andonegi Mendizabal

Vicario de Pastoral Social y Misiones para la promoción humana integral

ESTAMOS MOVILIZANDO AL SECTOR PRIVADO PARA CREAR UN SISTEMA ECONÓMICO MÁS INCLUSIVO, SOSTENIBLE Y CONFIABLE.


Pensamientos - Gogoetak