MUSIKA

Benantxio Otaegi apaiza. Bere 80 urte betetze egunean (4.4.23)

(Xalbadorren heriotzaren doinuarekin)

Adiskide bat bazen orotan bihotz bera

bizitzako ilunpetan gure neke-ezinetan

gurekin datorrena.

Non hago? Zein landetan? Nazaretheko Artzaina

Hiretzat gure kanta kantarik ederrena,

ozenduz gure ahotsa gora jasota bihotza

goratu Hire Izena Hire artalde gaituk

Hi, Jesus, Artzain ona bizitzako ilunpetan

gure neke ezinetan gurekin datorrena,

Non hago, zein landetan Nazaretheko Artzaina

bizitzako ilunpetan gure neke-ezinetan

gurekin datorrena,

Benantxio Otaegi apaizaren bertsoak

I. Azken Afariko iluntzean Jesusek zien hitz egin,

zalantzan zeuden apostoluei honoko hitz hauekin:

Ez izutu ta ez beldurtu konfiantza izan Nerekin,

gure zeruko Aitarentzako zuek zarete atsegin.

II. Bere ondoan nahi du Jaikoak zuek ere egotea,

mundu hontako penak utzita han betiko izatea. 

Ilunpe beltza garaitu ondoren, argi ederrez jaztea,

zoriona dagon lekuan zuek sustraiak jartzea.

III. Getsemaniko otoitzaldian, Jesusek egin erregu:

Une larri hau Niregandinan aldendu eta baztertu.

Gogorra da hau neretzat eguna bihurtu zait gau,

Aita ona, erruki zaitez: zeruko ateak zabaldu.

IV. Jesusek nahi du gizaki oro paradisuan biltzea.

Mundu hontako penak utzita zeru ederra daztatzea.

Gure zaurita nahiganeak osatu ta gozatzea.

Zai gagoen Zeruko Aitarekin zoriontsu bizitzea.