MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

55 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2022

Belaunaldien arteko elkarrizketa, hezkuntza eta lana: Bake iraunkorra eraikitzeko tresnak